fbpx

Programet e Studimit

Programet e studimit Master të ofruara në Kolegjin Universum zgjasin dy vite (2 vite) dhe përmbajn 120 ECTS kredi, nëse shkollimi paraprak është sistemi 3 vjeçar me 180 ECTS kredi. Ndersa, nëse studimet paraprake kanë qenë me sistem 4 vjeçarë dhe kanë më shumë se 180 ECTS kredi, atëherë studimet Master zgjasin një vit (1 vit). Grada e studimeve në studimet Master është Master i Arteve (MA).