fbpx

Diplomë Angleze me University of Northampton

Kolegji Universum është i akredituar nga University of Northampton për ofrimin e programeve me kurrikulë dhe standarde angleze. Studentët të cilët ndjekin këto programe do të paisen me diplomë të University of Northampton. UON është një nga universitetet që renditet në Kornizën e Ekselencës Mësimore (TEF).