fbpx

Programet e Studimit Master

Programet e studimit Master të ofruara në Kolegjin Universum zgjasin dy vite (2 vite) dhe përmbajn 120 ECTS kredi, nëse shkollimi paraprak ka qenë sistem 3 vjeçar me 180 ECTS kredi. Ndersa, nëse studimet paraprake kanë qenë me sistem 4 vjeçarë dhe kanë më shumë se 180 ECTS kredi, atëherë studimet Master zgjasin një vit (1 vit). Grada e fituar në studimet Master është Master i Arteve (MA) ose Master i Shkencave (MSc)

Programet e studimeve Master me diplome nga University of Northampton

Pse të studioni Master në Universum?

Programi MASTER në Universum, i 16’ti në Evropën Lindore

Bursë dhe studime në 26 shtete të BE-së

Diplomë e dyfishtë gjermane

69% të studentëve tanë mbajnë Pozita Menaxheriale

95% e ligjëruesve, të diplomuar nga Universitetet më prestigjoze në botë

DIPLOMË E DYFISHTË GJERMANE

Fillo studimet Master në Kolegjin Universum dhe vazhdoi në Ludwigshafen University of Applied Sciences në Gjermani

çfarë thonë studentët tanë për ne