fbpx

Studimet Duale

Studimet akademike & aftësim profesional

Studimet duale janë programe që kombinojnë studimet akademike me aftësimin profesional ose përvojën praktike në një kompani dhe mundësojnë kyçjen më të lehtë në tregun e punës. 

Kolegji Universum ofron studime duale, ku studentëve iu mundësohet financim i plotë i studimeve, praktikë gjatë tri viteve si dhe punësim i garantuar në këto kompani në departamentet: Shkenca Kompjuterike, Biznes dhe Menaxhment, Gjuhë Gjermane dhe Dizajn i Integruar.

Deri më tani Kolegji Universum ofron studime duale me këto kompani:

Kompanitë Partnere

final_logo_visionagency-03
download-removebg-preview

Kolegji Universum vazhdimisht kontaktohet  nga institucione të ndryshme për të formuar partneritete dhe bashkëpunime profesionale që synojnë të kontribuojnë në ekonominë dhe zhvillimin e sektorëve në Kosovë. Prandaj, Kolegji Universum është në kërkim të partnerëve cilësorë për të nisur dhe zbatuar projekte që nxisin ndryshime positive në shoqëri dhe rrisin aftësitë dhe njohuritë e brezave të rinj. Programi i studimeve të dyfishtë u mundëson studentëve të Kolegjit Universum të vazhdojnë studimet akademike gjatë kohës që punojnë në një kompani / institucion të fushës së tyre përkatëse. Kjo u mundëson studentëve të marrin diploma akademike dhe përvojë profesionale. Një program i fundit i studimit të dyfishtë u nis me Vision Agency.

Vision Agency

Financim i studimeve & punësim i garantuar!

Vision Agency, është një kompani në rritje që vepron në fushën e teknologjisë informative. Kjo kompani ofron një shumëllojshmëri shërbimesh si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar. Duke pasur partnerë të suksesshëm në Zvicër dhe Gjermani, Vision Agency është kompania lider në Kosovë që eksporton shërbime dhe produkte në Evropën Perëndimore dhe më gjerë. Rrjedhimisht, kjo kompani është renditur ndër punëdhënësit më prestigjoz që ofron kushte dhe pagën me standard mbi mesatare për të rinjtë e Kosovës.

Fox Group

Financim i studimeve & punësim i garantuar!

Kompania Fox Group po financon studimet e studentëve për 3 vite. Studentët po punojnë për tregun global që nga viti i parë i studimeve.

Albina Dyla Company

Financim i studimeve & punësim i garantuar!

Kompania Albina Dyla në kuadër të bashkëpunimit me Kolegjin Universum po financon studimet e studentëve për 3 vite. 

Çfarë thonë studentët..