fbpx

Programet e studimeve Bachelor

Programet e studimit Bachelor të ofruara në Kolegjin Universum zgjasin tre vite (3 vite) dhe përmbajn 180 ECTS kredi ose 60 ECTS kredi për vit. Grada e fituar në studimet bachelor është Bachelor i Arteve (BA) ose Bachelor i shkencave (BSc).

Programet e Studimeve Bachelor me Diplome të Dyfishtë

Biznes dhe Menaxhment

Kajaani University of Applied Sciences – Finland

Gjuhë Angleze

Universiteti Mykolas Romeris – Lituani

Programet e Studimeve Bachelor me diplome nga University of Northampton

Programet profesionale Pearson

Niveli 4 dhe 5

eSport

Teknologji Digjitale

Hospitality

Marketing