fbpx

Diplomë Angleze me Northampton University

Kolegji Universum është i akredituar nga Northampton University për ofrimin e programeve me kurrikulë dhe standarde angleze. Studentët të cilët ndjekin këto programe do të paisen me diplomë të Northampton University.  NU është një nga universitetet që renditet në Kornizën e Ekselencës Mësimore (TEF).