fbpx

Përmbledhje

Programet Master të Kolegjit Universum renditen si ndër 16 programet më të mira master nga EDUNIVERSAL të cilët janë të ofruara në Evropën Juglindore. Qëllimi i programit është që të ofrojë një kurs studimi Master i cili zhvillon të kuptuarit dhe njohuritë akademike se si funksionojnë mjedisi dhe strukturat e Biznesit Ndërkombëtar. Ky program i pajis studentët me aftësi teorike dhe praktike të kërkuara për një numër të pozicioneve të lidhura me biznesin ndërkombëtar, respektivisht kompanitë që transferojnë, punojnë në një ambient ndërkombëtar, organizatat ndërkombëtare të biznesit dhe korporatat. Programi ofron mësim të pavarur, punë praktike, biznes ndërkombëtar, politikë dhe taksa, llogaritjet dhe ushtrimet, si dhe analiza të ndryshme me qasje kritike. Përmes aktiviteteve të klasës, folësve musafir të ftuar dhe projekteve të përbashkëta hulumtuese, studentët janë në gjendje të kryejnë analiza financiare, të bëjnë hulumtime të tregut, të sigurojnë raporte të menaxhimit të rrezikut, si dhe të ofrojnë konsultime rreth vendimeve ndërkombëtare të biznesit.

Viti I      
Semestri (Modular)
No.M/ELëndaLEIECTS
1MSjellja Organizative603016010
2MMetodologjia e Hulumtimit ne Biznes603016010
3MStrategji Biznesore603016010
4MVendimarrje Financiare603016010
5MMarketing dhe Menaxhment603016010
Viti II
No.M/ELëndaLEIECTS
1MBizneset dhe ndërmarrjet Ndërkombëtare603016010
2MGlobalizmi dhe Kosova603016010
3EMarketingu Ndërkombëta603016010
4EZinxhirët Ndërkombëtarë të Furnizimit603016010
5ELëndë Zgjedhore603016010
6MTema75030

Si mund të aplikoni për bursë ndërkombëtare?

Çdo studentè i Kolegjit Universum mund të përfitoj shkëmbim semestral me bursë të plotë në njërin nga 125 Universitetet më 26 shtete të Evropës me të cilat Kolegji Universum ka bashkëpunim. Deri më tani, 297 studentë të Kolegjit Universum kanë studiuar me bursë të plotë në Universitetet më prestigjoze në Evropë.

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë në Kolegjin Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +.

Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:
– cikli i parë studimor (Bachelor ose ekuivalent)
– cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)

Ju lutem vini re se shkëmimi ne kuadër të Erasmus bëhet në kuadër të marrëveshjeve ndërinstitucionale mes Universum dhe institucioneve pritëse (universitetet ku dëshironi të aplikoni për një semestër). Kjo do të thotë se para se të jeni në gjendje të aplikoni, duhet të kontrolloni nëse Kolegji Universum ka një partneritet me universitetin ku dëshironi të vazhdoni studimet tuaja. Për ta bërë këtë, shikoni listën e universiteteve me të cilët bashkëpunojmë.

KËRKESAT E APLIKIMIT

– Të paktën 5 provime të përfunduara në Kolegjin Universum
– Pjesëmarrje aktive në aktivitetet të organizuara nga Kolegji Universum
– Njohuri të gjuhës angleze (B1 ose B2, siç përcaktohet nga universiteti pritës)

DOKUMENTET E KËRKUARA TË APLIKIMIT

– Certifikimi i Gjuhës Angleze (Anglia Examination)
– Transkripta e notave në gjuhën angleze (këtë mund ta merrni nga shërbimi studentor)
– Kopja e pasaportave– 1 foto (300pix, madhësi – 3 * 4 cm, skedar – .jpg)

Pas përfundimit me sukses të programit, studentët pajisen me aftësi të ndryshme sikurse: njohuritë dhe të kuptuarit e lëndëve, aftësitë të avancuara teorike, me aftësi praktike dhe profesionale dhe të transferueshme. Studentët që përfundojnë këtë program janë të kualifikuar për të mbajtur pozicione të ndryshme menaxheriale në organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare. Studentët mund të punojnë në pozita që kërkojnë:
a) analiza ndërkombëtare të biznesit
b) planifikim strategjik ndërkombëtar
c) investime financiare dhe vendimmarrje në mundësitë e biznesit ndërkombëtar
d) vlerësimet e rrezikut financiar në mjediset ndërkombëtare.

Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme:

  • Certifikatë e lindjes
  • Diploma e nivelit baçelor dhe pasqyra e notave
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës
  • Plotësimi i procedurave të aplikimit në Kolegjin Universum
  • Kalimi i fazës së intervistës me komitetin e pranimeve në Kolegjin Universum
  • Certifikimi i vlefshëm i gjuhës angleze
  • Kontrata e programit të studimit nëse plotësojnë kriteret e pranueshmërisë.