fbpx
Showing 10 of 251 News

Për herë të parë në Kosovë Kolegji Universum organizon Javën Ndërkombëtare! Java Ndërkombëtare do të ketë në fokus aktivitete të cilat kanë në thelb rrjetëzimin, ku bëjnë pjesë 30 Universitete Partnere të Kolegjit Universum nga Evropa. Në kuadër të Javës Ndërkombëtare Kolegji…

Për herë të parë në Kosovë Kolegji Universum organizon Javën Ndërkombëtare! Java Ndërkombëtare do të ketë në fokus aktivitete të cilat kanë…

Për herë të parë në Kosovë Kolegji Universum, organizon Javën Ndërkombëtare për stafin e Universiteteve partnere nga Evropa, në kuadër të programit Erasmus +. Java Ndërkombëtare, e cila do të mbahet nga data 06-10 Maj 2019, do ketë në fokus aktivitete të cilat kanë…

Për herë të parë në Kosovë Kolegji Universum, organizon Javën Ndërkombëtare për stafin e Universiteteve partnere nga Evropa, në kuadër të programit Erasmus +.…

Kolegji Universum i vetmi institucion që ofron mundësi reale për studime jashtë vendit në Kosovë me 78 marrëveshje të nënshkruara ne 78 universitete evropiane për bursa ndërkombëtare për studentë dhe staf akademik e administrativ.  Në kuadër të bashkëpunimeve ndërkombëtare hapen thirrjet për aplikim për BURSA për shkëmbim studentor…

Kolegji Universum i vetmi institucion që ofron mundësi reale për studime jashtë vendit në Kosovë me 78 marrëveshje të nënshkruara ne 78…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në Middle East Technical University në Turqi, në kuadër të programit Erasmus + Credit Mobility të Komisionit Europian. Ftojmë të gjithë studentët e nivelit Bachelor në programet/departamentet Biznes dhe…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në Middle East Technical University në Turqi, në kuadër…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në Powislanski College në Poloni, në kuadër të programit Erasmus + Credit Mobility të Komisionit Europian. Ftojmë të gjithë studentët e nivelit Bachelor në programet/departamentet Biznes dhe Menaxhment, Shkenca…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në Powislanski College në Poloni, në kuadër të programit…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në Turiba University në Latvi, në kuadër të programit Erasmus + Credit Mobility të Komisionit Europian. Ftojmë të gjithë studentët e nivelit Bachelor në programet/departamentet Biznes dhe Menaxhment, Shkenca…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në Turiba University në Latvi, në kuadër të programit…

Universiteti partner i Kolegjit Universum “Ludwigshafen University” do të organizojë Shkollë Verore me temat aktuale për Biznesin Europian, Ekonominë dhe Ekologjinë. Shkolla Verore do të mbahet nga data 7 gusht 2019 deri më 28 gusht 2019 dhe është e destinuar për studentë ndërkombëtarë nga e…

Universiteti partner i Kolegjit Universum “Ludwigshafen University” do të organizojë Shkollë Verore me temat aktuale për Biznesin Europian, Ekonominë dhe…

​Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për BURSA për shkëmbim studentor edhe në The Philipps University of Marburg, në Gjermani, në kuadër të programit Erasmus + Credit Mobility të Komisionit Europian.Ftojmë të gjithë studentët e nivelit Bachelor dhe Master në programet Biznes dhe…

​Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për BURSA për shkëmbim studentor edhe në The Philipps University of Marburg, në Gjermani, në kuadër…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në Bradford University në Angli, në kuadër të programit Erasmus + Credit Mobility të Komisionit Europian. Ftojmë të gjithë studentët e nivelit Bachelor dhe Master në programet Biznes dhe…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në Bradford University në Angli, në kuadër të programit…

Kolegji Universum nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin prestigjoz në Gjermani “Ludwigshafen University of Applied Sciences”. Nga tetori studentët kosovarë kanë mundësi ti fillojnë studimet Master në Administrim Biznesi dhe të marrin MBA diplomë të dyfishtë nga Kolegji Universum dhe “Ludwigshafen University of Applied Sciences” . Përveq studimeve të…

Kolegji Universum nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin prestigjoz në Gjermani “Ludwigshafen University of Applied Sciences”. Nga tetori studentët kosovarë kanë mundësi ti fillojnë…