fbpx
Showing 10 of 360 News

Në kuadër të marrëveshjës së Kolegjit Universum me Instituto Politécnico de Tomar në Portugali. Hapet thirrja për aplikim për studime master në Portugali për studentët e Kolegjit Universum në Programin MASTER IN QUATERNARY AND PREHISTORY.  Programi Master në Kuaternar dhe Parahistori…

Në kuadër të marrëveshjës së Kolegjit Universum me Instituto Politécnico de Tomar në Portugali. Hapet thirrja për aplikim për studime master…

According to Erasmus+ Programme Key Action 1 Inter-Institutional Agreement between Altinbas University (Turkey) and Universum College (Kosovo) for Erasmus+ staff mobility for training between Programme and Partner Countries, you are invited to apply for Erasmus + Staff Mobility from 01.12…

According to Erasmus+ Programme Key Action 1 Inter-Institutional Agreement between Altinbas University (Turkey) and Universum College (Kosovo) for Erasmus+ staff…

Universum College opens the call for Staff Mobility Exchange under Erasmus+ KA107. Mobility opportunities aim to encourage the mobility of staff between programme and partner countries. Programme countries are those that are member states of the European Union and 6…

Universum College opens the call for Staff Mobility Exchange under Erasmus+ KA107. Mobility opportunities aim to encourage the mobility of…

eVIVA Project

Sot në objektin e Kolegjit Universum u mbajtë Konferenca për njoftimin e publikut të gjerë rreth projektit e-VIVA, pjesë e të cilit janë Universiteti “Kadri Zeka” Gjilan dhe  Kolegji Universum.  Duke sjellur risi në fushën e arsimit në Kosovë, Projekti e-VIVA adreson çështjet që synojnë…

Sot në objektin e Kolegjit Universum u mbajtë Konferenca për njoftimin e publikut të gjerë rreth projektit e-VIVA, pjesë e të cilit…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në “Turiba University” në Latvi në kuadër të programit Erasmus + Credit Mobility të Komisionit Europian. “Turiba University” është shkolla më e madhe e biznesit në Lavti, e themeluar nga viti 1993. Ftojmë të gjithë studentët e nivelit Bachelor dhe Master në programet/departamentet Biznes dhe…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në “Turiba University” në Latvi në kuadër të programit Erasmus +…

Kolegji Universum vazhdon me ndërlidhjen e akademisë dhe industrisë. Në kuadër të aktiviteteve të shumta në kampusin e Kolegjit Universum në Ferizaj u organizua “Coding Day” ti mësojë studentëve artin e programimit duke u marrë me probleme reale të programimit. Por qëllimi i Coding Day nuk është vetëm të…

Kolegji Universum vazhdon me ndërlidhjen e akademisë dhe industrisë. Në kuadër të aktiviteteve të shumta në kampusin e Kolegjit Universum në Ferizaj u…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në  “Inholland University of Applied Sciences” në Holandë në kuadër të programit Erasmus + Credit Mobility të Komisionit Europian. “Inholland University of Applied Sciences” është i renditur në Top 5…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në  “Inholland University of Applied Sciences” në Holandë në kuadër…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor   në University of Crete në Greqi në kuadër të programit Erasmus + Credit Mobility të Komisionit Europian. Ftojmë të gjithë studentët e nivelit Bachelor dhe Master në programet/departamentet Biznes dhe Menaxhment, Shkenca Kompjuterike, Shkenca Politike…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor   në University of Crete në Greqi në kuadër të programit Erasmus + Credit…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në Masaryk University, në Foggia University në Itali në kuadër të programitErasmus + Credit Mobility të Komisionit Europian. Ftojmë të gjithë studentët e nivelit Bachelor dhe Master në programet/departamentet Biznes dhe Menaxhment,…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në Masaryk University, në Foggia University në Itali në kuadër të programitErasmus…

Kolegji Universum ka hap thirrjen për aplikim për BURSA NDËRKOMBËTARE për shkëmbim semestral në 22 shtete të BE-së përmes Kolegjit Universum, bursat ofrohen qysh në vitin e parë të studimeve. ATËHERË APLIKO PËR SHKËMBIM SEMESTRAL NË SEMESTRIN E DYTË, NË NJËRIN NGA 22 SHTETET…

Kolegji Universum ka hap thirrjen për aplikim për BURSA NDËRKOMBËTARE për shkëmbim semestral në 22 shtete të BE-së përmes Kolegjit Universum, bursat…