fbpx
Showing 10 of 66 News

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Middle East Technical University, në Turqi në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Middle East Technical University, në Turqi në kuadër…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Polytechnic Institute of Beja, në Portugali në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Polytechnic Institute of Beja, në Portugali në kuadër…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Vechta University, në Gjermani në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë marrë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Vechta University, në Gjermani në kuadër të programit…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në  Savonia University, në Finlandë në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë marrë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në  Savonia University, në Finlandë në kuadër të programit…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në  Tuscia University, në Itali në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë marrë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në  Tuscia University, në Itali në kuadër të programit…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Thomas More University of Applied Sciences, në Belgjikë në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë,…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Thomas More University of Applied Sciences, në Belgjikë në…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Uşak University, në Turqi  në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë marrë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Uşak University, në Turqi  në kuadër të programit…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në University of Łódź, në  Poloni  në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në University of Łódź, në  Poloni  në kuadër të…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Birmingham City University, në  Angli  në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Birmingham City University, në  Angli  në kuadër të…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Masaryk University , nëRepublikën Çeke  në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë marrë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Masaryk University , nëRepublikën Çeke  në kuadër të programit…