fbpx
Showing 5 of 5 News

Studentët e Programit të Infermierisë në Kolegjin Universum po përdorin paisje VR (Virtual Reality) gjatë praktikës profesionale në laboratorët inovativ të Kolegjit Universum. Përmes këtyre simulimeve studentët po praktikojnë aftësitë e tyre në një “mjedis të sigurtë-virtual“. Përdorimi i pajiseve…

Studentët e Programit të Infermierisë në Kolegjin Universum po përdorin paisje VR (Virtual Reality) gjatë praktikës profesionale në laboratorët inovativ…

Falë bashkëpunimeve të suksesshme me Universitetet më të mira në Evropë, Kolegji Universum, është institucioni i parë në Kosovë, i cili përveç që ka dërguar studentë nga Kosova të studiojnë jashtë vendit me bursa të plota, studentët edhe pas diplomimit kanë…

Falë bashkëpunimeve të suksesshme me Universitetet më të mira në Evropë, Kolegji Universum, është institucioni i parë në Kosovë, i cili…

Edonis Shoshi, student në Departamentin Shkenca Kompjuterike në Kolegjin Universum ka filluar angazhimin si freelancer për kompani të ndryshme qysh nga viti i parë i studimeve. Ai tashmë ka realizuar mbi 15 projekte për kompani të ndryshme.  Për angazhimin e tij Edonisi thotë “Punën si…

Edonis Shoshi, student në Departamentin Shkenca Kompjuterike në Kolegjin Universum ka filluar angazhimin si freelancer për kompani të ndryshme qysh nga viti i parë…

Universiteti Partner i Kolegjit Universum “Istambul Aydin University” fton studentët e Kolegjit Universum të aplikojnë në Programin e Shkëmbimit Virtual/ Pranvere 2021. 2 studentë nga Kolegji Universum mund të zgjedhin 1 kurs online nga paketa e kurseve online të ofruara…

Universiteti Partner i Kolegjit Universum “Istambul Aydin University” fton studentët e Kolegjit Universum të aplikojnë në Programin e Shkëmbimit Virtual/…

Studentët e Kolegjit Universum nga Departamenti Shkenca Politike kanë bërë një hulumtim në lidhje me nivelin e edukimit të deputetëve të Republikës së Kosovës. Qëllimi i hulumtimit ka qenë identifikimi i nivelit të edukimit, drejtimet në të cilat këta deputetë kanë diplomuar…

Studentët e Kolegjit Universum nga Departamenti Shkenca Politike kanë bërë një hulumtim në lidhje me nivelin e edukimit të deputetëve të Republikës…