fbpx

ISEPS (Instituti për Studime Socio-Ekonomike dhe Politike)  – Instituti Hulumtues i Kolegjit Universum 

Ky institut është i përkushtuar ndaj punës hulumtuese dhe vepron si qendër hulumtuese e Kolegjit Universum. ISEPS në mënyrë të vazhdueshme udhëheq hulumtime dhe krijon partneritet për projekte dhe aktivitete hulumtuese. ISEPS gjithashtu ofron avokim, këshillim dhe  rekomandime të politikave për shtetin dhe institucionet private për çështje të ndryshme.

Për më shumë informacione klikoni këtu ISEPS