fbpx

Sqarime

  • Ditët e festive janë ditë pushimi prandaj nuk mbahen ligjërata dhe kampusi është i mbyllur
  • Ligjëratat e një semestri zgjashin 13 javë
  • Java përgaditore është java e fundit e ligjëratave prandaj vijon mësimi i rregullt. Gjatë kësaj javë profesorët nuk do të ligjerojnë temë të re por do të bëhet përsëritje e të gjithë materialit të spjeguar gjatë semestrit
  • Java e leximit është javë ku studentët përgaditen për provime, prandaj nuk mbahen ligjërata
  • Gjatë provimeve mes-semestrale të Prillit nuk mbahen ligjërata
  • Shpallja e afatit të provimeve bëhet të paktën një javë para fillimit të javës së provimeve
  • Gjatë afateve të rregullta Janar – Shkurt dhe Qershor, studentët e rregullt nuk paguajnë për t’ju nënshtruar provimeve të rregullta
  • Për afatet jo të rregullta Prill dhe Shtator, duhet të bëhet pagesa prej 3 Euro për provim nëse student paraqet provimet brenda afatit të përcaktuar nga Administrata. Pas përfundimit të afatit, studenti duhet të paguajë 10 Euro për provim.