fbpx

Për herë të parë në Kosovë, Kolegji Universum iu mundëson studentëve të kryejnë punë praktike me pagesë në 22 shtete të BE-së dhe Turqi.

Puna praktike përfshinë një periudhë të caktuar ku studentët ndjekin trajnim profesional dhe fitojnë përvojë pune në një kompani ose organizatë që vepron në shtetet e BE-së me të cilat Kolegji Universum ka bashkëpunim. 

Muhamet Brajshori dhe Dren Sylejmani janë studentët e Kolegjit Universum të përzgjedhur për të kryer punë praktike në “Altinbas University” në Istanbul. Gjatë periudhës së praktikës, studentët fitojnë përvojë pune në kohë të plotë në fushën që ata studiojnë. 

Kohëzgjatja e praktikës do të jetë 2 muaj. Secili studentë përfiton kompenzim mujor 800 euro dhe 275 euro për kompenzim të transportit (vajtje/ardhje).

Përfito edhe ti praktike dhe mundësi punësimi në kompani evropiane përmes Kolegjit Universum. Apliko këtu https://bit.ly/2HuMame. Na ndiqni në facebook & instagram, kontaktoni në info@universum-ks.org apo telefononi në +383 44 144 062.