fbpx

Coding Day

Kolegji Universum organizon cdo jave Coding Day për të gjithë studentet e departamentit te Shkencave Kompjuterike .Duke u mësuar studentëve artin e programimit përderisa merren me probleme reale të programimit.
Kompani të cilat ofrojnë shërbime për zhvillim softuerikë, rrjeta paraqiten para studentëve me probleme të cilat ata janë duke i hasur në projektet e tyre aktuale. Studentët ndahen ne grupe ku përmes rasteve të studimit dhe me ndihmën e tutorëve do tentojnë të gjejnë zgjidhje për problemet e paraqitura nga kompania përkatëse dhe zgjidhjet më kreative vlersohen me 10% te notes finale në lëndët:

  • Viti i parë: Hyrje në programim dhe Web Teknologji
  • Viti i dytë: Programim i orientuar në objekte
  • Viti i tretë: Gjuhë programuese JAVA

Në këtë mënyrë studentët e KolegjiUniversum mësojnë nga metodat me efektive të mësim-nxënies,metodologjisë së mësimit të bazuar ne projekte.