Pse duhet ta ndiqni këtë kurs? Pas përfundimit të kursit studentët do të kenë mundësi:

Të mbajnë pozita menaxheriake në industrinë e parasë dixhitale apo të ngjashme.

Bëhen zhvillues të lartë teknikë ose administratorë në tregun e Teknologjisë Informative

Bëhen ndërmarrës dhe të zhvillojnë vet kompanitë e tyre në fushën e parasë dixhitale

Vazhdojnë studimet drejt specializimit në Blockchain dhe Kriptovaluta

Si bëhët vlerësimi dhe çertifikimi? Pas përfundimit të kursit ju do të çertifikoheni direkt nga Blockchain Institute.

Përfito nga kjo mundësi, duke u bërë pjesë e kursit për vetëm 89€, pagesa mund të bëhet edhe në Bitcoin apo Ethereum.

Regjistrohu

Plotësoni fushat e më poshtme për tu regjistruar në kurs:
Plan programi i kursit Qëllimi i këtj kursi është që pjesëmarrësit të kenë mundësi të marrin njohuri më të mira për mënyren e funksionimit të parasë dixhitale, në mënyrë që të gjinden sa më mirë në tregun e parasë dixhitale. Ligjëruesit e Universum Blockchain Institute kanë për qëllim të krijojnë atmosferë frymëzuese për studentët që dëshirojnë të ndjekin këtë trajnim.

Një histori e shkurtër e parasë

Tregu ndërkombëtar i FX

Bazat e Kriptocurrency

Bitcoin në praktikë

Përdorimet alternative të bllokchain

Alternativat e Bitcoin

Analiza financiare themelore dhe teknike

Valuta dixhitale dhe institucionet financiare

Rregullimi dhe Trajtimi i Taksave

Kriptocurrency dhe Inovacioni

Kriptocurrency dhe zhvillimet në botë

Pse Universum Blockchain Institute?

Blockchain Institute është instituti i parë në Kosovë, i cili merret me hulumtime, trajnime, krijim të produkteve të reja dhe rrjetizim në fushën e Blockchain dhe Kriptovalutave. Ai ka për qëllim edukimin e pjesëmarrësve për mënyrën se si funksionon Blockchain dhe fusha e Kriptovalutave.

E veçanta e këtij instituti është se ai mbikëqyret nga një Bord Ndërkombëtar Këshilldhënës me emra eminent siç janë: Prof. Bill Buchanan, OBE, Profesor në Edinburgh Napier University dhe në listën e 50 njerëzve më me influencë në fushën e Blockchain në botë; Dr. Shermin Voshmigir, Themeluese e BlockchainHub dhe Cryptoeconomics Institute, në Vienna University of Economics; Sally Eaves, Këshilltare në fushën e Blockchain dhe Teknologjive të reja.

Njoftohu me ekipen

Bill Buchanan ANËTAR I BORDIT

Ermal Sadiku DREJTOR EKZEKUTIV

Shermin Voshmigir ANËTAR I BORDIT

Valdrin Dervishaj DREJTOR ADMINISTRATIV DHE I HULUMTIMEVE

Sally Eaves ANËTAR I BORDIT

Mëso nga shtëpia Kurset tona mund ti ndiqni online në të gjitha pajisjet.

Po ashtu, ju mundësojmë të gjitha trajnimet online nga shtëpia/zyra juaj. Ne ju sigurojmë gjithë materialin e nevojshëm si dhe video ligjëruese të profesorëve tanë.