Çfarë e dallon sipërmarrësin e vërtetë?

Sipërmarrës bëhesh nuk lind!

Këto parime përshkruajnë se çfarë bëjnë sipërmarrësit e vërtetë.

Fjala “sipërmarrës” do të thotë gjëra të ndryshme në njerëz të ndryshëm.

Në disa rrethe, ajo mendohet në këtë mënyrë që pothuajse kushdo që punon për vete konsiderohet një sipërmarrës.

Pikëpamja ime (dhe përvoja) është shumë e ndryshme.

Sipas mendimit tim, një sipërmarrës është një tip shumë i veçantë i pronarit të biznesit – jo i ashtuquajturi “solopreneur”, i cili drejton një biznes të tij ose një pjesë të vogël të njerëzve; jo një person që blen dhe operon një mundësi tashmë të quajtur biznesi; dhe jo individ, që ndërton një biznes që bën gjëra në të njëjtën mënyrë siç kanë bërë gjithmonë.

Unë besoj se një sipërmarrës është dikush që krijon një biznes të ri nga asgjë, më shumë se lezetshëm dhe më të mrekullueshme se të gjithë!

Këtu janë 5 realitetet e sipërmarrjes që jetojnë në themel të asaj që i referohemi si “Sipërmarrësi i ri”:

1: Sipërmarrësi është një shpikës.

Shpikësit bëjnë pyetjen, “Çfarë mungon në këtë figurë?” dhe pastaj përgjigjen duke shpikur pjesën që është zhdukur. Çfarë sipërmarrësit bëjnë tjetër, është ajo që i dallon ata nga të gjithë shpikësit e tjerë.

Ndërsa shpikësit shpikin produkte të reja, sipërmarrësit shpikin biznese të reja

Për sipërmarrësin, biznesi që ai ose ajo shpik është një produkt, një produkt unik që qëndron në një botë të produkteve të zakonshme të biznesit.

 2: Sipërmarrësit nuk blejnë mundësitë e biznesit; ata i krijojnë ato.

Mundësitë e biznesit të tilla si të drejtat ekskluzive janë të dizajnuara për të siguruar suksesin e njerëzve që i blejnë ato për aq kohë sa ata ndjekin sistemin dhe, në këtë proces, shtypen prirjet  sipërmarrëse për të shpikur.

Por pasioni i sipërmarrësit nuk është për të drejtuar një biznes të suksesshëm – jo për të drejtuar një biznes që dikush tjetër e ka shpikur – por të shpikë një biznes të veçantë që më pas bëhet i suksesshëm. Unik.

Për një sipërmarrës të vërtetë, mundësia reale e biznesit qëndron në shpikjen e një biznesi të veçantë dhe pastaj t’a rritë atë.

3: Shpikja është ngjitëse.

Njerëzit duan të përjetojnë një ide origjinale të biznesit që është manifestuar me sukses në treg. Pasioni i sipërmarrësve vjen jo vetëm nga shpikja e një biznesi të ri, por edhe nga kënaqësia e njerëzve të tjerë se si ata përjetojnë shpikjen e tij ose të saj.

Çdo klient i shpikjes së biznesit të sipërmarrësit duartroket origjinalitetin, madhështinë, dhe performancën e suksesshme.

Pasi shpikja e sipërmarrësve rritet dhe mban suksesin e saj, ajo bëhet një model që të tjerët do të duan t’a imitojnë për të shpikur dhe krijuar biznese të reja.

4: Për një sipërmarrës, masa e suksesit të biznesit është rritja.

Sipërmarrësit e vërtetë e dinë se qëllimi i çdo biznesi është që të rritet.

Mbijetesa nuk është suksesi.

Rritja është suksesi, sepse kjo është e prekshme, demonstrim i matshëm që ka përcaktuar tregu se shpikje juaj ka vlerë.

Për një sipërmarrës, rritja e ngadalshme apo biznes që nuk ka rritje tregon që është i destinuar për të treguar çdo ditë se po kryen një shfaqje që  askush nuk po e pëlqen.

Bizneset që askush nuk i pëlqen duhet të mbyllen sa më shpejt në mënyrë që të gjithë mund të shkojnë dhe të gjejnë një eksperience që ata e duan.

5: Çdo njeri zotëron aftësinë për të qenë një sipërmarrës.

Unë besoj se kushdo që do, mund të jetë një sipërmarrës, thjesht sepse të gjithë kanë atë shkëndijën kreative dhe krijuese brenda tyre.

Kushdo ka aftësinë për të krijuar një ide të madhe për një biznes – një ide të thjeshtë, por shpërthyese – dhe pastaj të krijojë një biznes origjinal të bazuar në këtë ide.

Disa njerëz kanë nevojë për më shumë kohë se të tjerët të zhvillojnë aftësinë e tyre për të shpikur, por për të gjithë, ajo është një proces i zbulimit dhe zhvillimit të durimit të nevojshëm për të mbështetur interesin e dikujt, ndërsa zhvillon aftësitë.

Ndryshe nga ajo që shumica do të besojnë, sipërmarrës bëhesh, nuk lind.

Nuk ka asnjë cep të rezervuar për kreativitetin. Është thjesht dëshira për të shprehur kreativitetin që shtrihet brenda çdokujt.

Dhe pastaj, “Vetëm bëjeni atë!”

/businessmag.al