Kontrolli i emocioneve

Kontrolli i emocioneve prej nesh është shumë i vështirë, pasi t’i kontrollosh ato duhet të kesh informacion të mjaftueshëm dhe njohje të tyre, ndërkohë që ne nuk i kuptojmë mjaftueshëm.

Por e rëndësishme është t’i vëzhgosh ato, veçanërisht ato negative dhe të kuptosh që emocionet negative janë të padobishme dhe nuk i shërbejnë asnjë qëllimi; duke i shprehur nuk mësojmë asgjë të re; konsumojnë shumë nga energjitë tona duke na lënë shpesh herë “bosh”; duke dëmtuar shumë edhe shëndetin.

Në fakt emocionet negative nuk na përkasin neve. Ato krijohen artificialisht që nga fëmijëria duke imituar njerëzit rreth nesh që shprehin emocione negative. Prandaj roli i prindërve është themelor në shëndetin emocional të fëmijëve.

Ne lindim pa emocione negative, ato i mësojmë gjatë jetës. Pra, kemi zgjedhje! Ne lindim pa emocione negative por për disa arsye të pakuptuara ende ne i mësojmë ato shumë shpejt dhe bëhemi “master” të shprehjes së tyre.

/businessmag.al