Elon Musk në TED Talk: Ja si do të funksionojnë rrjetet nëntokësore të makinave

Një video e shfaqur gjatë TEDTalk-ut të Musk të Premten në mëngjes tregonte tranzitet e ardhshme nëntokësore ku automjetet do të udhëtojnë në shtresa të kryqëzuara të tuneleve duke lëvizur nëpër binarë me shpejtësi 130 mph.

Vizioni i Muskut përfshin pikat e parkimit që janë në të vërtetë hyrjet e boshtit të ashensorit, ku shoferët mund të zbresin në rrjetet nëntokësore. Pasi të ketë zbritur nëntokë, makina do të udhëtojë së bashku në një slitë, duke u bashkuar me tunele të tjera dhe duke u integruar në mënyrë të përsosur në një rrjet që përfshin pako të tjera, të gjitha të kontrolluara nga kompjuteri për efikasitet maksimal.

Udhëtimi në këtë mënyrë do të lejojë tejkalimin e shpejtësisë që është e mundur në sipërfaqe dhe do të rezultojë në optimizimin e rrjetit që nuk është ndryshe nga ajo që ndodh me paketat e të dhënave në një rrjet të gjerë komunikimit që bën internet sot.

Rrjeti do të kishte avantazhe mbi rrugët sipërfaqësore jo vetëm për shkak të drejtimit inteligjent, por edhe për shkak të strukturës së saj. Nëntokë, ka potencial për shumë shtresa që kryqëzohen me njëri-tjetrin, gjë që ndihmon në optimizimin e destinacioneve që mund të ketë një shofer.

Musk tha në skenë se ai shpenzon vetëm rreth 2-3% të kohës së tij në “The Boring Company”, që do të thotë se ky vizion ka ende gjasa shumë të largëta për t’u bërë e vërtetë në mënyrë që njerëzit të mund ta përdorin. Por nëse Musk është i mirë në një gjë, është pikërishr paraqitja e një vizioni bindës për të ardhmen dhe ai arrin ta bëjë vizionin e tij, një realitet.

/businessmag.al