5 Hapa për të filluar biznesin tuaj personal

Nëse jeni duke menduar në lidhje me fillimin e biznesit tuaj konsideroni të ndiqni këto hapa të rëndësishme për një fillim të mbarë:

1. Përcaktoni qartë biznesin tuaj

Biznesi juaj duhet të ketë një pikë të qartë ndryshimi nga të tjerët – një shitje të veçantë apo vlera që i jep konsumatorëve. Ajo duhet gjithashtu të ketë një shërbim të përqendruar ose produkt dhe një audiencë të veçantë të synuar.

2. Njihni rregullat dhe legjislacionin

Ju duhet të vendosni se çfarë forme ligjore biznesi juaj do të jetë: korporatë, ortakëri ose në pronësinë tuaj. Ju do të keni përgjegjësi të tjera në qoftë se ju keni të punësuar në biznesin tuaj.

3. Zhvillimi i një plani biznesi

Krijo një plan të detajuar që mbulon të gjitha pjesët e biznesit tuaj, si të administratës, marketingut, shitjes dhe personelit. Sigurohuni që çdo element i planit është “SMART” – specifike, të matshme, të arritshme dhe të bazuara në kohë.

4. Vendosni se si do të mbuloni shpenzimet tuaja fillestare

Të gjitha bizneset e reja kanë shpenzimet fillestare para se të mund të veprojnë dhe të bëhen fitimprurës. Kjo zakonisht merr kohë për të patur konsumatorët dhe klientët besnikë dhe për të krijuar një rrjedhë të rregullt të hollash. Ju do t’ju duhen të holla në periudhën fillestare derisa biznesi të mund të mbulojë shpenzimet e përditshme. Mbani mend se suksesi mund të vijë ngadalë.

5. Kontrolloni progresin tuaj përkundrejt planit tuaj

Monitoroni aktivitetet tuaja dhe mjedisin tuaj të punës rregullisht për ndryshimet që mund të ndikojnë në shëndetin e biznesit tuaj dhe profitabilitetin.

Burimi:businessmag.al