Studimet Bachelor

Programet e studimit Bachelor të ofruara në Kolegjin Universitar Universum janë:

Baçelor (BA) në Biznes dhe Menaxhment me këto specializime:

Baçelor (BA) në Administratë Publike, Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane me këto specializime:

BSc në Shkenca Kompjuterike

BSc Information Systems and Management (BSc ne Sistemet e Informimit dhe Menaxhmenti) – Më shumë >>>

Universum University College TV Ad 2012